Zákaznický portál společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o.

Zákaznický informační systém je určen pro obchodní partnery, kteří mají se společností uzavřenou platnou smlouvu na odběrné místo. 

K přihlášení se do portálu zadejte formulář na internetové adrese:  https://zakaznik.vodnskasvitavy.cz/

Způsob registrace, přihlášení a další podrobnosti o portálu naleznete v přiloženém návodu registrace a manuálu.

Zákaznický portál- uživatelský manuál

Zákaznický portál - registrace- návod