Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného pro rok 2022

cena za 1 m 3 rok 2022 (Kč bez DPH) rok 2022 (Kč včetně 10 % DPH)
vodne 34,51 37,96
stočné 41,10 45,21
vodné + stočné 75,61 83,17

Cena vodného a stočného pro rok 2021
 
cena za 1 m 3 rok 2021 (Kč bez DPH) rok 2021 (Kč včetně 10 % DPH)
vodne 34,51 37,96
stočné 41,10 45,21
vodné + stočné 75,61 83,17