Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného pro rok 2023

cena za 1m3 rok 2023 (Kč bez DPH) rok 2023 (Kč včetně 10 % DPH)
vodne 44,69 49,16
stočné 48,39 53,23
vodné + stočné 93,08 102,39

Cena vodného a stočného pro rok 2022
 
cena za 1m3 rok 2022 (Kč bez DPH) rok 2022 (Kč včetně 10 % DPH)
vodne 34,51 37,96
stočné 41,10 45,21
vodné + stočné 75,61 83,17