Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného pro rok 2021

cena za 1 m 3 rok 2021 (Kč bez DPH) rok 2021 (Kč včetně 10% DPH)
vodné 34,51 37,96
stočné 41,10 45,21
vodné + stočné 75,61 83,17

Cena vodného a stočného pro rok 2020 
 
 
    od 1.1. - 30.4.2020    
    od 1.5. - 31.12.2020    
cena za 1 m 3     bez DPH  s 15% DPH         bez DPH s 10% DPH    
vodné
33,78
38,85
33,78                  37,16
stočné
38,53
44,31
39,28                  43,21
vodné + stočné
72,31
83,16
73,06                  80,37