Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného pro rok 2024

cena za 1 m3 rok 2024 (Kč bez DPH) rok 2024 (Kč včetně 12 % DPH)
vodne 44,69 50,05
stočné 48,39 54,20
vodné + stočné 93,08 104,25

Cena vodného a stočného pro rok 2023
 
cena za 1 m3 rok 2023 (Kč bez DPH) rok 2023 (Kč včetně 10 % DPH)
vodne 44,69 49,16
stočné 48,39 53,23
vodné + stočné 93,08 102,39