Žádost o přezkoušení vodoměru

Žádost o přezkoušení vodoměru

dle § 17 zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

(objednávka)

 

Poznámka: O přezkoušení vodoměru může požádat pouze vlastník objektu, popřípadě jím pověřená právnická nebo fyzická osoba. Náklady spojené s přezkoušením vodoměru hradí odběratel vody, pokud vodoměr splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (viz § 17, odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.). V případě, že vodoměr nevyhovuje povoleným odchylkám, hradí tyto náklady provozovatel.

Náklady na přezkoušení vodoměru budou fakturovány podle platných předpisů a ceníků společnosti Vodárenská Svitavy.