Výpočet množství srážkových vod


Příklad výpočtu množství odváděných srážkových vod

Firma na šití oděvu Madlenka sro vlastní tovární halu na pozemku o výměře 1100 m2. Půdorys střechy haly má plochu 600 m2, vedle haly se nachází dlážděné (nespárované) parkoviště velké 200 m2 a zbytek plochy (celkem 300 m2) tvoří trávník. Určete cenu za odvádění srážkové vody při dlouhodobém srážkovém normálu 0,655 m/rok ( pro katastrální území Svitavy ). Všechny vody odtékají do kanalizace.

1. Rozdělení ploch podle povrchu a určení redukované odtokové plochy:

Druh plochy Plocha v m2 Odtokový součinitel Redukovaná odtoková plocha Redukovaná plocha x sráž. normál 0,655=m3
srážkových vod / rok
Plocha A 600 0,9 540 353,70
Plocha B 200 0,4 80 52,40
Plocha C 300 0,05 15 9,83
celkem 1100   635 415,93


2. Určení množství srážek:

635• 0,655 = 415,93 (Celková redukovaná plocha x dlouhodobý srážkový normál)

3. Určení výsledné platby:

415,93 • 45,21 = 18 804 Kč

Firma Madlenka sro zaplatí za odvod srážkové vody 18 804 Kč za rok.

Poznámka: 45,21 Kč ( včetně 10% DPH ) – cena stočného pro rok 2022

Roční normálový úhrn srážek za období 1999 - 2020 činí pro území obce Svitavy 655 mm.