Výpočet množství srážkových vod


Příklad výpočtu množství odváděných srážkových vod

Firma na šití oděvů Madlenka sro vlastní tovární halu na pozemku o výměře 1100 m2. Půdorys střechy haly má plochu 600 m2, vedle haly se nachází dlážděné (nespárované) parkoviště velké 200 m2 a zbytek plochy (celkem 300 m2) tvoří trávník. Určete cenu za odvádění srážkové vody při dlouhodobém srážkovém normálu 0,655 m/rok ( pro katastrální území Svitavy ). Všechny vody odtékají do kanalizace.

1. Rozdělení ploch podle povrchu a určení redukované odtokové plochy:

Druh plochy Plocha v m2 Odtokový součinitel Redukovaná odtoková plocha Redukovaná plocha x sráž. normál 0,655=m3
srážkových vod / rok
Plocha A 800 0,9 720 471,6
Plocha B 0 0,6 0 0
Plocha C 0 0,4 0 0
Plocha D 0 0,3 0 0
Plocha E 0 0,1 0 0
Plocha F 300 0,05 15 9,83
celkem 1100   735 481,43
 

2. Určení množství srážek:

735• 0,655 = 481,43 (Celková redukovaná plocha x dlouhodobý srážkový normál)

3. Určení výsledné platby:

481 • 54,20 = 26 070,20 Kč

Firma Madlenka sro zaplatí za odvod srážkové vody 26 070,20 Kč za rok.

Poznámka: 54,20 Kč ( včetně 12% DPH ) – cena stočného pro rok 2024

Roční normální úhrn srážek za období 1991 - 2020 činí pro území obce Svitavy 0,655 m/rok.