Pohotovost

Mimo pracovní  dobu: 734 353 979-

POHOTOVOST VODOVODNÍ

Pracovní dny od 15:00 do 22:00 hod.

Soboty, neděle a svátky od 8:00 do 20:00 hod.
 

POHOTOVOST KANALIZAČNÍ pro odstranění poruch a havárií na kanalizacích
pouze soboty, neděle a svátky od 8.00 do 16.00 hod.


Pracovní dny v pracovní době od 7:00 do  15:00 hod.: 461 548 273