Realizace nové kanalizační přípojky

Lokalizace poruch, vytyčování sítí v terénu

vyhledání a lokalizace poruch, vytyčování vodovodní a kanalizační sítě pomocí moderní hledačské techniky

Kontakt:

Oldřich Jura

461 548 273

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz

Monitoring kanalizačních přípojek a případných revizí, poruch

zajišťujeme pomocí nástrčné kamery s barevným záznamem na pevný nosič (CD, DVD…)

Kontakt:

Oldřich Jura

461 548 273

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz

Odběr a rozbory vzorků na pitnou a odpadní vodu

zajišťujeme ve spolupráci s Orlickou laboratoří s.r.o., se sídlem v České Třebové

Kontakt:

Václav Erbes

461 310 717

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz

Prodej materiálu na zřízení a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek

prodejní sklad v areálu společnosti na čistírně odpadních vod v Hradci nad Svitavou

Kontakt:

Eva Cvrkalová

461 548 273

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz

Realizace nové vodovodní přípojky

Naši pracovníci Vám po dohodě, zpravidla po vlastním zajištění výkopových prací  provedou navrtávku do hlavního řadu a osadí odbočku na připojení nové vodovodní přípojky vč. domovního uzávěru.

Kontakt:

Jaromír Zobač

461 548 273

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz

Realizace nové kanalizační přípojky

Naši pracovníci Vám po dohodě, zpravidla po vlastním zajištění výkopových prací  provedou navrtávku do hlavního řadu a osadí odbočku na připojení nové kanalizační přípojky.

Kontakt:

Oldřich Jura

461 548 273

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz

Tlakové čištění kanalizačních přípojek průměru DN 100-250 mm

čištění je prováděno vysokotlakým vozem o tlaku vody až 150 barů

Kontakt:

čištění je prováděno vysokotlakým vozem o tlaku vody až 150 barů

461 548 273

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz

Odvoz a likvidace odpadních vod ze septiků, žump a jímek

odvoz zajišťuje vozidlo Liaz 4x4 s fekální nástavbou o obsahu 8 m3, dosah od stanoviště vozidla k jímce maximálně 30 metrů, likvidace dovážených odpadních vod je realizována na čistírně odpadních vod v Hradci nad Svitavou

Kontakt:

Oldřich Jura

461 548 273

vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz