Reklamační řád a VOP

20.12.2022 14:46:48

Dne 20.12.2022 nabývá účinnosti nový Reklamační řád a Všeobecné obchodní podmínky.

Hurych Jaromír 

jednatel společnosti